Kontakter

Brudparet nås på telefon xxx-xx xx xx och e-post xxxxxxx@xxxxxxx.xx.

Värdparet för festen, NN & NN (brudens bror och svägerska), nås på telefon xxxx-xx xx xx (NN) respektive xxxx-xx xx xx (NN) och e-post xxxxxxx@xxxxxxx.xx.

Toastmistress för kvällen, NN (brudgummens kusin), nås på telefon xxxx-xx xx xx och e-post xxxxxxx@xxxxxx.xx.